Apie mus

Cemento istorija

Prieš 180 metų (1924m.) Joseph Apsdin gavo patentą cementui, kurį pavadino pagal D.Britanijos vietovės pavadinimą – portlancemenčiu. Išradėjas Portlendo apylinkėse pastatė primityvią krosnį gamtiniam, toje vietoje randamam natūraliam molio ir kreidos mišiniui (mergeliui) degti. Medžiaga buvo išdegama iki tokios temperatūros, kad molis ir kreida sukeptų sudarydami visiškai naujų mineralų konglomeratą (klinkerį). Išdegta produktą sumalus į miltelius ir užmaišius vandeniu, gautas cementas kietėjo ne tik ore, bet ir vandenyje, pasiekdamas labai didelį stiprumą. Tai buvo hidraulinių (vandenyje kietėjančių) rišamųjų medžiagų eros pradžia. Ligi to laiko buvo žinomos tik ore ir iš dalies drėgnoje aplinkoje kietėjančios rišamosios medžiagos, kurios buvo gaunamos išdegant gamtines uolienas (gipsą, dolomitą, kreidą, mergelį) neaukštose temperatūrose. Tokios rišamosios medžiagos vandenyje nekietėja, o sukietėjusios ore veikiant vandeniu praranda stiprumą.
Šiandien portladcementis jau nebe tas, kuris buvo pagamintas beveik prieš du šimtmečius. Šiandien turime šimtus rūšių įvairių hidraulinių (vandenyje kietėjančiu) cementų, išmokome gauti tuos cementus ne iš natūralių gamtinių tam tikros sudėties uolienų, bet parinkdami žaliavų mišinius pagal cheminę ir mineraloginę sudėtį taip, kad gautume cementą su norimomis savybėmis.

Naujienos

2010 m. UAB Gerdukas tapo Norvegiškos skaldos gamintojo NorStone atstovu Lietuvoje.

Apie mus
 • Įmonė įkurta 1993 m.
 • Nuo 1997 metų UAB "GERDUKAS" Belgijos gamyklos įgaliotas atstovas Lietuvoje. Tiekiamas baltas portlandcementis CEM I 52.5N; šlakinis cementas CEM III/B 42,5N.
 • Nuo 2005-05-18 UAB "Gerdukas" - statybos industrijos asociacijos narys. Ši asociacija vienija statybos produktų gamintojus Lietuvoje.
 • UAB „Gerdukas“ yra gavęs Verslo Žinių Gazelės sertifikatus už 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 metus, yra pripažinta viena iš sėkmingiausiai dirbančių ir sparčiausiai besivystančių Lietuvos bendrovių.
 • 2007 m. spalio  mėn  UAB "Gerdukas" prisijungė prie  "HeidelbergCement  North Europe" grupės. HeidelbergCement yra didžiausias pasaulyje inertinių medžiagų tiekėjas, trečias didžiausias cemento gamintojas. Šiais metais atplugdytas ir iškrautas pirmas nepriklausomos Lietuvos istorijoje cemento laivas.
 • Nuo 2008 metu UAB Gerdukas yra didžiausias cemento importuotojas Lietuvoje.
 • 2010 m. UAB Gerdukas tapo Norvegiškos skaldos gamintojo Norstone atstovu Lietuvoje. 
Spaudoje apie mus

2005

2005 m. birželis „Cemento importo mūšyje jau yra aukų”. Prieiga per internetą: Verslo žinios
2005 m. rugpjūtis „Sezono įkarštyje - cemento badas“. Prieiga per internetą: Verslo žinios


2007

2007 m. balandis „Kranams dainuojant - byra cemento ašaros”. Prieiga per internetą: Verslo žinios 
2007 m. rugpjūtis „Konkurencijos taryba suteikė leidimus vykdyti koncentraciją“. Prieiga per internetą: Vakarai.lt 
2007 m. spalis „Būstų krize JAV padarė paslaugą Lietuvos verslui“.
2008 m. sausis „Baltic Legal Update“.


2009

2009 m. vasaris „Planuoja ne trauktis, o augti“.

„HeidelbergCement“ tiekėjų elgesio kodeksas

Apskritai, mūsų veiklai yra taikomi atitinkami aplinkos apsaugos, produktų saugos ir socialinės rūpybos nacionalinės teisės aktai ir reglamentai. Neskaitant jų, „HeidelbergCement“ politika oficialiai reikalauja, kad visi mūsų tiekėjai laikytųsi mūsų Tiekėjas elgesio kodekso principų ir patvirtintos, su juo suderintos praktikos.

„HeidelbergCement“ Tiekėjų elgesio kodeksas sukurtas „HeidelbergCement“ Verslo elgesio kodekso pagrindu ir juo mūsų tiekėjų tiekimo grandinėje siekiama laikytis tarptautinio socialinio atsakingumo standarto SA 8000 ir aplinkos apsaugos standarto ISO 14001, taip pat Tarptautinės darbo organizacijos principų.

Šis visame pasaulyje taikomas Tiekėjų elgesio kodeksas yra visų sutartinių santykių pagrindas. „HeidelbergCement“ vertina glaudų ir produktyvų bendradarbiavimą su tiekėjais. Tai reiškia, kad jei visos pastangos ištaisyti esminius Tiekėjų elgesio kodekso leidimus yra tuščios dėl tiekėjo nenoro arba dėl to, kad per sutartą laikotarpį negali būti įgyvendintas veiksmų planas, sutartiniai santykiai yra galiausiai nutraukiami.

Tiekėjų elgesio kodeksas

„HeidelbergCement“ tiekėjų elgesio kodeksas numato, kad HC tiekėjai laikytųsi šių taisyklių:

Darbo sąlygos /darbas

 1. Tiekėjai negali naudoti vaikų darbo jokiame gamybos etape. Tiekėjai turi laikytis TDO konvencijų minimalaus įdarbinimo amžiaus rekomendacijų.
 2. Atlyginimas ir išmokos turi atitikti pagrindinius principus, susijusius su minimaliu darbo užmokesčiu, viršvalandžiais ir kitais teisiškai numatytais aspektais.
 3. Neturi būti naudojamos jokios priverstinio ar privalomojo darbo formos, o darbuotojai turi teisę išeiti iš darbo įspėję prieš numatytą laiką.
 4. Tiekėjai turi gerbti darbuotojų teisę į susirinkimų laisvę ir pripažinti darbuotojų teises į kolektyvines derybas, kur tai leidžiama pagal įstatymą.
 5. Darbuotojai turi turėti saugias ir sveikas darbo sąlygas, atitinkančias arba viršija taikomus darbuotojų saugos ir sveikatos standartus.

Aplinkos apsaugos standartai

 1. Tiekėjų veikla turi būti atliekama rūpinantis aplinka ir turi būti laikomasi visų atitinkamų aplinkosaugos teisės aktų atitinkamoje šalyje.
 2. Visi produktai ir paslaugos turi atitikti aplinkos apsaugos, kokybės ir saugos kriterijus, nustatytus atitinkamuose sutarties punktuose, ir turi būti saugūs naudoti pagal paskirtį.

Verslo etika

 1. Verslas turi būti vykdomas sąžiningai. „HeidelbergCement“ darbuotojams arba trečiosioms šalims negalima siūlyti jokių išmokų, paslaugų, dovanų, pramogų arba kitos naudos, siekiant įtakoti HeidelbergCement“ darbuotojus arba trečiąsias šalis atlikti savo pareigas kitokiu būdu. Taip pat „HeidelbergCement“ darbuotojai arba trečiosios šalys negali siūlyti jokių išmokų, paslaugų, dovanų, pramogų arba kitos naudos tiekėjams,siekiant daryti įtaką jų atliekamiems veiksmams. 

 2. Reikia laikytis žmogaus teisių, vengti darbuotojų priekabiavimo ar diskriminacijos bet kokia forma, nepriklausomai nuo darbuotojų lyties, etninės kilmės, odos spalvos, religijos, seksualinės orientacijos, negalios ar amžiaus.

Baigiamosios pastabos

 1. Tikimasi, kad „HeidelbergCement“ tiesioginiai tiekėjai prisiims atsakomybę ir reikalaus savo tiesioginių tiekėjų laikytis šio Tiekėjas elgesio kodekso principų, taip pat kruopščiai užtikrins, kad šių principų būtų tvirtai laikomasi jų tiekimo grandinėje.

 2. Šių standartų laikymosi užtikrinimas yra ilgalaikis mokymosi ir tobulėjimo procesas. Mes dirbsime kartu su savo tiekėjais ir sieksime, kad šių principų būtų laikomasi ir jei reikia, jie nuolat būtų peržiūrimi 
Šiaurės Europos „HeidelbergCement“ kokybės, DSS ir aplinkos politika

Šiaurės Europos „HeidelbergCement“ ir visi filialai esame įsipareigoję siekti tvarumo visuose savo darbuose, kuriuos vykdome klientams, partneriams, plačiajai visuomenei ir sau patiems. Tvarumas prasiskverbs į mūsų darbus vykdant ekonominę veiklą, plėtojant partnerystę ir vykdant veiklą organizacijoje.

Vykdydami savo veiklą, visuomet besąlygiškai laikomės nacionalinių ir ES teisės aktų standartų ir atitinkamų „HeidelbergCement“ grupės politikos krypčių bei gairių.

Kokybės politika

Nuolat tobulėdami, visuose savo darbuose siekiame patenkinti klientų reikalavimus, lūkesčius ir poreikius. Tiekiame produktus ir teikiame paslaugas vadovaujantis sutartiniais įsipareigojimais, o mūsų (valdymo) sistemos sukurtos ir įdiegtos taip, kad remtų vertės kūrimo grandinės valdymą. 

Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) politika

Šiaurės Europos „HeidelbergCement“ yra įsipareigojusi vadovauti mūsų DSS veiklai ir ją nuolatos gerinti, siekiant užkirsti kelią sužeidimams bei profesinėms ligoms. Pirmenybė teikiama techninės įrangos priežiūrai, gerai parengtai kasdienei veiklai, sistemingiems rizikos vertinimams ir ypatingoms higienos bei gerovės sąlygoms.

Aiškiai jaučiama lyderystė, pranešimai apie nelaimingus atsitikimus ir jų analizė bei dalijimasis gerąja DSS praktika skatins kultūrą, į kurią aktyviai įsitrauks kiekvienas. 

Žinome, kad mūsų darbas niekuomet nėra toks svarbus ar toks skubus, kad negalėtume jo atlikti saugiai.

Aplinkos ir energijos valdymo politika

Šiaurės Europos „HeidelbergCement“ kurs kultūrą, skirtą remti nuolatinį poveikio aplinkai ir klimatui gerinimą. Mūsų veiksmai bus grindžiami gamtos išteklių išsaugojimu / apsauga ir klimato kaitos mažinimu, sumažinant mūsų veiklos sąlygojamą CO2 emisiją. Siekdami valdyti savo aplinkosauginę veiklą esame įsipareigoję gauti objektyvius duomenis bei statistiką ir jais vadovautis bei paruošti savo sistemas nuolatinės kontrolės vykdymui.   

Mažinsime energijos suvartojimą energijos efektyvumą didinančiomis priemonėmis ir nuolatiniais energetinės veiklos projektais. Šių aspektų vertinimas ir stebėsena sudaro mūsų veiklos prioritetų pagrindą ir padės gerinti aplinkosauginę veiklą bei mažinti sąnaudas.

Patvirtinta „EXCOM“, 2016 m. rugpjūtis

UAB Gerdukas
Technikos g. 7k, Kaunas
Tel. +370 37 380832
Tel./faksas: +370 37 380872
El. paštas: info@gerdukas.lt 

UAB HeidelbergCement Klaipėda
Švepelių g. 5, Klaipėda
Klaipėdos laisvoji ekonominė zona
Tel. +370 60 988808
Faksas: +370 37 380872